Müzayede Kuralları

SimurgMezat bir KitapKokusu Kültür Sanat Ürünleri Yayıncılık Dağıtım Müzayedecilik Organizasyon Dan. Tic. Ltd. Şti. markasıdır.

 1. Online müzayedelerimize katılanlar aşağıdaki şartları peşinen kabul ederler.
 2. SimurgMezat, satıcılar için aracı firma olup elektronik ortamda anında ifa ettiği aracılık hizmeti dolayısıyla satış anında komisyona hak kazanır.
 3. Satışa sunulan antika eserler 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu’na göre T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı bilirkişi kurulunda yer alan uzmanlarınca kontrol edilmektedir. Yasa kapsamına giren ve gerek görülen eseler için belge verilmektedir.
 4. Online müzayedelerimize katılım için simurgmezat. com sitemize üye olmak zorunludur.
 5. Online müzayedelerimizde yer alan eserler, KALYONCU KULLUĞU CADDESİ, NO: 13/3, BEYOĞLU 34435 İSTANBUL adresinde sergilenmektedir. Satış öncesinde eserleri görmek isteyen katılımcılar, eserlerin web sitemizde yayınlanmasından sonra, iletişim bilgilerimiz aracılığıyla randevu alarak yerimizde görebilirler.
 6. Online müzayede kataloğunda yer alan eserler hakkında verilen tüm bilgiler eksperlere aittir. Eserlerin web sitemize yüklenmiş olması müzayede için hazırlık sürecidir ve müzayede gününe başlayana kadar online katalog üzerinden satış yapılmamaktadır.
 7. Online müzayedeye katılanlar eserleri SimurgMezat Müzayede Kuralları 5. Maddesinde belirtilen adreste önceden görmüş ve incelemiş olduklarını kabul ve beyan ederler. Tüm eserlerin haliyle satışa sunulduğunu, alıcı, satılan eseri pey sürmeden evvel yeterince kontrol ettiğini ve Borçlar Kanunu’nun 223. Maddesinde belirtilen hükümlerden feragat ettiğini kabul ve taahhüt eder. Her eserin yanında haliyle yazma zorunluluğu yoktur. Eser hakkında verilen bilgiler ve her türlü ilan, taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi niteliğindedir. Alıcı bu durumu peşinen kabul eder. SimurgMezat, satılan eserin (malın) tekeffülü ile mükellef değildir. Bu konuda gelecekte SimurgMezat firmasından herhangi bir itiraz ve talepte bulunulamaz.
 8. Online müzayedelerde fiyat artırımı “TEKLİF VER” butonu tıklanarak yapılır. Alıcı online müzayedede pey vermek suretiyle yapmış olduğu teklif ile bağlıdır. Müzayede konusu ürün, SimurgMezat tarafından önceden belirlenen müzayede bitiş saati itibariyle en yüksek teklifte bulunan alıcıya ihale edilir. Alıcı, her ne sebeple olursa olsun müzayedenin butlanını dermeyan edemez. Online müzayedede TEKLİF VER butonuna basmanın ne kadar değer artışını ifade ettiğini belirleme ve bu değerleri değiştirme yetkisi şirketimize aittir. Online Müzayedeye çıkarılan bir eserin bedelinin artırılmasına muhammen değerin yüzde yirmi veya daha eksiği ile başlanabilir. Online müzayedeye, siteye üye kaydı yaptırmayan konuklar katılamazlar. Artırma ürün için verilen sürenin sonuna kadar pey vermek suretiyle devam eder ve sürenin dolmasıyla ürüne en fazla peyi veren kişi artırmayı kazanmış olur.
 9. SimurgMezat internet sitesinde yapılan online müzayedelerde, müzayede devam ederken, müzayede konusu ürün için verilen en yüksek teklif güncel haliyle müzayede ekranında yer alacaktır. Bu bağlamda, online müzayedeye katılanlar, öne sürülen peyler ve kim tarafından hangi tutarda pey sürüldüğü, en yüksek peyi kimin sürdüğü vb. Bilgiler şirketimiz nezdinde şifrelenerek güvenlik altına alınacak olup, katılımcılar bu kayıtlara herhangi bir şekilde itiraz hakkı bulunmadıklarını kabul beyan ve taahhüt ederler.
 10. Online müzayedeye çıkarılan ürünlerin bedellerine, KDV ile aracı hizmet komisyon bedeli (+KDV) eklenecek olup alıcı bütün bedellerden sorumludur. Kitap ve dergilerde KDV yoktur, diğer tüm ürünlerde KDV oranı %18’dir
 11. Satın alınan tüm eserler için e-arşiv fatura hazırlanmaktadır. Faturalar üye numarasına, ad, soyad, VKN/TCKN (Vergi ya da TC kimlik numarası zorunludur.) ve adrese göre bilgisayarda tanzim edilir. Ancak müşteriye verilen fatura yasal zorunluluk nedeniyle
 1. SimurgMezat tarafından düzenlenmektedir.
 2. Fatura kesilmesi SimurgMezat’ın satıcı olduğunu göstermez.
 3. SimurgMezat satıcı değil; satışa aracılık eden aracı firmadır.
 4. SimurgMezat hizmeti nedeniyle hak kazanacağı %15 komisyon + KDV alacağı, müzayedede eşya üzerine kalan kişi tarafından ayrıca ödenecektir.
 5. SimurgMezat’ın komisyon (+KDV) alacağı müzayede sona erdiği andan itibaren muaccel olacaktır.
 6. Alıcı ihale konusu eseri almaktan vazgeçse dahi cezai şart yanında %15 komisyon bedeli de ödemekle mükelleftir.
 7. SimurgMezat’ın bu kapsamda sunduğu hizmet; elektronik ortamda anında ifa edilen aracılık hizmeti olup cayma hakkı kapsamı dışındadır.
 1. Satın alınan eşyanın bedeli SimurgMezat adresinde kredi kartı ile veya EFT/havale yoluyla peşin olarak, müzayede gününden itibaren en geç 7 gün içinde alıcı tarafından ödenir. Alıcı satış bedelinin tamamını, Katma Değer Vergisi’ni (KDV) ve %15 müzayede şirketi komisyonunu (+KDV) ödediği anda SimurgMezat’ın ürünü teslim yükümlülüğü doğacaktır. Ödemeden itibaren; şehir içi teslimlerde 5 gün, şehir dışı teslimlerde 10 gün içinde SimurgMezat ürünü alıcıya kargo yoluyla gönderecektir/teslim edecektir. Eşyanın kargoya verildiği SimurgMezat tarafından alıcıya bildirilir. Kargo firmasından kaynaklanan gecikmelerden, hasardan SimurgMezat sorumlu tutulamaz.
 2. Yapılacak müzayede TBK (Türk Borçlar Kanunu) 274 ve devamı maddelerindeki düzenlemeye göre gerçekleştiğinden ve Tüketici Kanun’nun 48. Maddesinde düzenlenen mesafeli satış sözleşmesi olarak kabul edilemeyeceğinden ihaleye katılan kişinin cayma hakkı yoktur. Artırma üzerine kalan kişi eserin bedelini 7 gün içinde tam olarak ödemediği takdirde SimurgMezat dilerse satış akdini feshe, %10 cezai şartı ve uğradığı bilcümle zararlarını ticari faiz ile fatura tarihinden itibaren işletilecek aylık %10 faiz ile birlikte tahsile yetkilidir. SimurgMezat’ın sair dava ve talep hakları saklıdır. Fatura bedeli tahsil edilinceye kadar geçecek süre içinde eserin muhafazası için SimurgMezat’ın yapacağı bilcümle masraf alıcı tarafından ödenmedikçe satılan eser alıcıya teslim edilmez.
 3. Müzayede katılımcısının online üyelik formunda belirttiği açık posta adresine ve diğer iletişim bilgilerine posta, faks, e-posta veya telefonla yapılan bildirim, tebligatların ve ürünün verilen bilgilerindeki yanlışlık, adres değişikliği, adresine geç ulaşma ve/veya kargo firmaları tarafından kaynaklanan gecikmeler nedeniyle Müzayede katılımcısına geç ulaşmasına SimurgMezat sorumlu değildir.
 4. Online Müzayede kapsamında satışa sunulan eserlerin beyan edilen vasıfları haiz olmaması, orijin itibariyle beyana uygun olmaması veya hak sahibinin rızası dışında elden çıkmış olması durumlarında SimurgMezat’ın satıcı olmamasından dolayı hukuki sorumluk, eserin satışa arzını talep eden ürün sahibi kişiye aittir.
 5. SimurgMezat müzayedede yer alan herhangi bir eseri, müzayededen geri çekmek, başka eserle birlikte satmak, birbirinden ayırmak ve satışını reddetmek hakkına sahiptir. Online katalogda yer alan eserler hakkında müzayede gününe kadar ortaya çıkacak her türlü itiraz ve bildirim sonucu ilgili eseri müzayedeye sunmayıp yasal işlem uygulama hakkına sahiptir.
 6. SimurgMezat sorunlu gördüğü kişileri üye olarak kabul etmeme ve herhangi bir mazeret göstermeksizin online müzayedeye kabul etmeme yetkisine sahiptir. Ayrıca SimurgMezat hakkında, satıcı için aracı konumunda bulunmasından dolayı BK 214 ve 218. Maddelerinde işlenen zapttan sorumluluk hükümleri uygulanamaz.
 7. Web sitemize 18 yaşından küçükler üye olamaz.
 8. Artırmada bulunup online müzayedeye katılmak demek: yukarıda belirtilen şartların tümünü ve ayrıca bunlara ilişkin firmamıza ait diğer hak ve vecibeleri peşinen kabullenmiş olmak anlamına gelir (Satış gerçekleştikten sonra herhangi bir kusur itirazında bulunulmaz).
 9. Online Katalogda yazım hataları olması halinde şirketimizin verdiği açıklamalar esas alınır.
 10. Online Katalogda yayınlanan her türlü yazı ve görsel, SimurgMezat’ın yazılı izni olmaksızın kısmen veya tümüyle yayınlanamaz.
 11. Online Müzayedede satışa sunulan eserlerin katalog değerleri eserlerin final değerleri değil müzayede başlangıç fiyatıdır.
 12. Online Katalog yayınlandıktan sonra çıkabilecek yeni yasalar, yasa değişiklikleri ve vergi oranlarındaki değişiklikler alıcılara yansıtılacak olup, SimurgMezat sorumlu tutulmayacaktır.
 13. Online müzayede eserleri sadece Türkiye adreslerine teslim edilir.
 14. 5846 sayılı kanunun 45. Maddesi ve Bakanlar Kurulu’nun 27. 09. 2006 tarihli ve 2006/10880 sayılı kararı uyarınca, bu kapsamda, belge düzenine uyulması koşulu ile sanatçılara veya hak sahiplerine ödenmesi gereken paylar ile ilgili olarak müzayedede eserleri satılacak olan eserler sahiplerine SimurgMezat’ın rücu hakkı saklıdır.
 15. Üye kaydı yaptırarak üye numarası alan ve online müzayedeye katılan herkes yukarıdaki şartları peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
 16. Müzayedeye Katılım Şartlarından doğan uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
 17. Müzayede sonucunda almış olduğunuz eserlerin kargo ücreti alıcıya ait olup taşıma esnasında esere gelebilecek zarardan firmamız sorumlu değildir.
 18. SimurgMezat sitesine üyelik/alışveriş işlemleri sırasında verdiğim ve vereceğim iletişim adreslerime (cep telefonu, mail adresim ve diğerlerine) gerek her türlü üyelik/alışveriş işlemleri ve uygulamaları ile sözleşmeye dair ve kanuni hususlardan bilgilendirilmem, gerek çeşitli ürün-hizmetlerin ve genel/özel imkanların duyurulması, tanıtım ve reklamının yapılması için şirketiniz SimurgMezat ile tarafıma ilgili kanunlara uygun olarak ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler gönderileceği, iletişim adres bilgilerimin (isim, cep telefonu, mail adresi vd. ) bu amaçlar ile alındığı-alınacağı, ayrıca (üyeliğim varsa) istediğim her zaman sitenizdeki üyelik sayfasında iletişim tercihlerimi değiştirebileceğim (bilahare iletişimi açtığımda, varsa önceki red bildirimim dikkate alınmaksızın ve ayrıca bir işleme gerek olmaksızın aynı kanaldan devam edeceği) veya hiçbir gerekçe göstermeksizin tarafıma gelen SMS/e-mail mesajlarında belirtilen işlemi (red) yaparak iletişimi durdurabileceğim (kanunlar gereği mümkün/gerekli iletişimlerin her durumda devam edeceği) ve diğer tüm ilgili hususlarda buradaki açıklamalar ve/veya Kullanım ve Satış Koşulları ile Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile bilgilenmiş/bilgilendirilmiş olarak ve iletişim bilgilerim de dahil her türlü kişisel verilerime ilişkin bütün izinlerim-haklarım her halükarda ve ayrıca geçerli kalmak üzere; her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin çeşitli bilgilendirme, tanıtım, reklam, promosyon, satış, pazarlama, anket yapılması amacıyla, kredi kartı ve üyelik-alışveriş bilgilendirmeleri, işlem ve uygulamaları için şirketimiz SimurgMezat’ın kanunlara uygun şekilde SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, telefonla arama, bilgisayar, telefon, internet, sosyal medya ile online reklam ağları, bluetooth-beacon dahil kablosuz bağlantılar, faks, e-posta/mail ve diğer elektronik iletişim araçları/kanalları ile tarafıma ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler göndermesine onayım vardır.
 19. Online müzayedelerimiz belirtilen tarihte ve belirtilen saate canlı olarak bitecektir. Canlı müzayede başladığı zaman sırayla satışa çıkan esere teklif verilebilir, daha sonraki eserlere teklif verilemez.
 20. Pey artırım oranları aşağıdaki gibidir.
  a) 1.-TL 'den 20.-TL'ye kadar - 1.-TL
  b) 20.-TL'den 50.-TL'ye kadar - 2.-TL
  c) 50.-TL'den 100 TL'ye kadar - 5.-TL
  d) 100.-TL'den 250.-TL'ye kadar - 10.-TL
  e) 250.-TL'den 500.-TL'ye kadar - 25.-TL
  f) 500.-TL'den 1.000.-TL'ye kadar - 50.-TL
  g) 1000.-TL'den 5.000.-TL'ye kadar - 100 TL
  h) 5000.- TL'den 10.000 TL'ye kadar - 250 TL
  i) 10.000.-TL ve üzeri - 500.-TL  

 

İşbu sözleşme 31 maddeden ibarettir.